Russian   |   العربی   |   English   |   فارسی   |     

استانداردها

ISO 45001 : 2018

از نگاه مدیریت شرکت جهان ترمز، هر سازمان بایستی نسبت به مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلیِ کارگران و سایر افرادی که می توانند توسط فعالیت های سازمان تحت تاثیر قرار گیرند، مسئول باشد که این مسئولیت شامل ارتقاء و حفاظت از سلامت جسمی، روحی و روانی نیز می باشد.
استقرار و حفظ سیستم مدیریت OH&S به صورت اثربخش و بهبود مستمر آن براساس الزامات استاندارد ISO 45001 ، منجر به توانمندسازی سازمان در مدیریت ریسک های OH&S،  تأمین محل کار ایمن و بهداشتی کارکنان، پیشگیری از مصدومیت و بیماری مرتبط با کار و در نهایت بهبود مستمر عملکرد در تمامی حوزه ها می گردد.
پیاده سازی و استقرار استاندارد ISO 45001 تصمیمی  استراتژیک و عملیاتی برای هر سازمانی است که موفقیت آن مرهون رهبری، تعهد و مشارکت تمامی سطوح و حوزه های کاری می باشد.
 شرکت جهان ترمز کاشان موفق به پياده سازي و اخذ گواهينامه اين استاندارد در ابتدای سال 1399 گرديد.

EN ISO 14001 : 2015

جهان ترمز به جهاني سبز مي انديشد . . . يک استاندارد بين المللي توافق شده است که نيازهاي يک سيستم مديريت محيط زيستي را تدوين ميکند. استقرار اين سيستم به سازمانها کمک ميکند تا مسائل محيط زيستي خود را در يک چارچوب کلي شناسايي، مديريت و کنترل کنند و عملکرد محيط زيستي خود را از طريق استفاده مؤثر از منابع و کاهش اتلافات بهبود دهند تا به يک مزيت رقابتي و ايجاد اعتماد ذينفعان خود دست يابند. رويکرد ISO 14001؛ بهبود مستمر سيستم هاي سازماني و توجه بر مسائل محيط زيستي است. رويکرد اين استاندارد موجب مي شود که يک سازمان به تمام مسائل محيط زيستي مرتبط با عملکرد خود نظير آلودگي هوا، مسائل آب و فاضلاب، مديريت پسماند، آلودگي خاک، کاهش تغييرات دما، استفاده از منابع و کارآيي توجه نمايد. جهان ترمز کاشان از سال 1385 تاکنون موفق به پياده سازي اين سيستم و بروزرسانی نسخه جدید آن (2015) گردیده است.

ISO/TS 16949 : 2009

جهان ترمز کاشان از سال 1385 تاکنون موفق به پياده سازي اين سيستم شده است. اين استاندارد در سطح جهاني بعنوان استاندارد مديريت کيفيت براي صنعت خودروسازي شناخته شده است. اين استاندارد از سوي IATF تدوين شده که استانداردهاي مختف را از سراسر آمريکا و اروپا گردآوري کرده است تا ساختاري براي دستيابي به بهترين رويه براي طراحي و توليد محصولات در زنجيره تأمين صنعت خودرو فراهم آورد. ISO/TS 16949 در هر سازمان، گواه اين مسئله است که سيستم مديريت کيفيت آن، قادر به تأمين نيازهاي صنعت خودرو مي باشد و استقرار آن مزاياي متعددي از جمله افزايش اعتبار شرکت، بهبود رضايت مشتريان، دستيابي به کسب و کار بهتر، فرآيندهاي عملياتي بهبود يافته و بهره وري بيشتر و بهبود مديريت ريسک را براي هر سازمان ايجاد ميکند.

EN ISO 9001 : 2008

استقرار اين سيستم که از زيرگروههاي استانداردهاي ISO 9000 ميباشد بيانگر استقرار سيستم مديريت کيفيتي است که بدون در نظر گرفتن زمينه فعاليت هر سازمان براي سازمانهاي کوچک يا متوسط مورد استفاده قرار ميگيرد. در حقيقت بيش از يک ميليون شرکت و سازمان در بيش از 170 کشور تحت اين استاندارد هستند. اين استاندارد بر مبناي اصول مديريت کيفيت با تمرکز قوي بر مشتري، انگيزش و مفاهيم مديريت عالي، رويکرد فرآيندي و بهبود مستمر ميباشد که منجر به رضايتمندي بهتر مشتريان، افزايش انگيزش کارکنان و ارائه محصولات و خدمات با کيفيت مناسب ميشود. جهان ترمز کاشان با تعهد به ارزشهاي خود از سال 1384 تا کنون موفق به پيادهسازي اين سيستم شد. نسخه جديد اين استاندارد در سال 2015 منتشر گرديده است و اين مجموعه با اعمال تغييرات آن، در حال بروزرساني اين استاندارد به آخرين نسخه منتشر شده آن ميباشد.

ISIRI 3005 (استاندارد ايران)

استاندارد ملی ایران به شماره 3005 تحت عنوان "خودرو- لنت صفحه کلاچ- ویژگی ها و روش های آزمون" که مشمول مقررات استاندارد اجباری می­باشد، نخستین بار در سال 1367 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید  کمیسیون­های مربوطه برای دومین بار مورد تجدید نظر و در شصت و چهارمین جلسه کمیته ملی استاندارد خودرو نیروی محرکه  مورخ 1382/5/22 مورد تصویب قرار گرفت. هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها و روش های آزمون لنت صفحه کلاچ از نوع خشک مورد استفاده در خودروها می باشد.

 

ISIRI 586 (استاندارد ايران)

استاندارد ملي ايران به شماره 586 تحت عنوان "لنت ترمز ويژگيها و روشهاي آزمون" که مشمول مقررات استاندارد اجباري مي باشد، نخستين بار در سال 1364 تدوين شد. اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط سازمان استاندارد و تأييد کميسيونهاي مربوط براي دومين بار مورد تجديد نظر و در مورخ 1389/12/7 مورد تصويب قرار گرفت. هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي لنت ترمز شامل ضرايب اصطکاک، سايش، رواداريهاي ابعادي، تأثير گرما و روش هاي نمونه برداري، آزمون، علامتگذاري و بسته بندي مي باشد.

SAE J866

اين استاندارد، يک روش کدگذاري، براي بيان کيفيت عملکرد اصطکاکي لنت ترمز در آزمون ضريب اصطکاک SAE J661 است. اين کدگذاري، زبان ساده اي را به منظور سهولت توافق بين مشتري و عرضه کننده/توليدکننده، ايجاد مي کند. الزامات صدور استاندارد ملي ايران به شماره 586 بر مبناي استانداردهاي مختلفي از جمله SAE J866 پايه ريزي شده است .

SAE J661

هدف از اين استاندارد ايجاد يک روش آزمايشگاهي براي تأمين امنيت و گزارش گيري ويژگي هاي اصطکاکي و سايشي لنت هاي ترمز مي باشد و داده هاي بدست آمده از آن مي تواند توسط توليدکنندگان لنت ترمز براي کنترل کيفيت کارخانه مورد استفاده قرار گيرد. الزامات صدور استاندارد ملي ايران به شماره 586 بر مبناي استانداردهاي مختلفي از جمله SAE J661 پايه ريزي شده است .

ISIRI 2798 (استاندارد ايران)

استاندارد ملي ايران به شماره 2798 تحت عنوان " لنت ترمز روش آزمون مقاومت برشي لنت ترمز ديسکي و مجموعه ترمز هلالي" که مشمول مقررات استاندارد اجباري مي باشد، نخستين بار در سال 1366 تدوين شد. اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط (سازمان ملي استاندارد ايران) و کميسيون هاي مربوطه براي دومين بار مورد تجديد نظر و در مورخ 1392/9/16 مورد تصويب قرار گرفت. هدف از تدوين اين استاندارد تعيين يک روش براي اندازه گيري مقاومت چسبندگي بين مواد لنت و کفشک آن در مجموعه هاي لنت ترمز ديسکي و لنت ترمز هلالي مي باشد (استحکام برشي). اين استاندارد براي مجموعه هايي که بطور يکپارچه توليد و ريخته گري مي شوند يا از هر دو نوع سيستم نگهداري مکانيکي براي ترمز در خودرو استفاده مي کنند، کاربرد دارد.